top of page

Sitemiz üzerinden yapacağınız üyelik ya da siparişlerde belirtmiş olduğunuz bilgiler ve siparişiniz olan ürün ve özellikleri sözleşme metnine otomatik olarak entegre edilmektedir.

 

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

İşbu satış sözleşmesi; Gardenova Botanik Pınar ÖZKAN (bitkibitiyor.com) ile Müşteri (Alıcı) arasındaki 3(üç) sayfadan ve 8(sekiz) maddeden oluşan bir Sanal Ortam satış sözleşmesidir.

 

Tüm kullanıcılar, www.bitkibitiyor.com internet sitesi üzerinden üyelik işlemlerini tamamladıklarında ya da sipariş sayfasında iş bu sözleşmeyi görüntüleyerek “okudum, kabul ediyorum” butonunu onayladıkları anda iş bu sözleşmeyi tüm madde ve içerikleri ile okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.
 

 

 

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvanı : GARDENOVA BOTANİK PINAR ÖZKAN
Adresi : Sahil Mah. Yakut Sok. No:51 Çiftlikköy/YALOVA
Telefon : 0226 300 00 24
E-mail: bilgi@bitkibitiyor.com

1.2- ALICI:

İş bu sözleşme kapsamında ALICI, www.bitkibitiyor.com internet sitesinden sipariş veren ya da üyelik oluşturan kişidir. ALICI’nın üye olurken veya sipariş verirken kullandığı ve sisteme girdiği adres ve iletişim bilgileri iş bu sözleşmede esas alınacaktır. ALICI, girmiş olduğu adres ve iletişim bilgilerinin doğru olduğunu kabul eder.


Adı/Soyadı/Ünvanı : 
Adresi:
Telefon:
E-mail:

 

 
MADDE 2- KONU

İşbu sözleşme, ALICI'nın SATICI'ya ait www.bitkibitiyor.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasını konu alır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN / ÜRÜNLER

Tarih : 

URUNKALEMLERI

 

 

 

 

Ürün Adı                        

 

 

Adet          

 

 

Toplam Ürün Tutarı                    

 

 Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
 
Ödeme şekli: 
Teslimat adresi: 
TOPLAM TUTAR:

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
 
4.1- ALICI, www.bitkibitiyor.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Ürün/ürünlerin özellikleri, cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.bitkbitiyor.com adlı internet sitesindeki ürün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde belirtildiği gibi olduğu iş bu sözleşme gereğince taraflarca kabul edilir.

4.2- İş bu sözleşmede ALICI tarafın adres ve iletişim bilgileri olarak; ALICI’nın www.bitkibitiyor.com internet sitesi üzerinden yapmış olduğu söz konusu sipariş için belirttiği, oluşturduğu üyelik bilgilerinde yer alan adres ve iletişim bilgileri kabul edilir. ALICI, adres ve iletişim bilgilerini açıklayıcı ve tam belirtmek ile yükümlü olup, bu bilgilerin eksiksiz olduğundan ve doğruluğundan sorumludur. SATICI, ALICI’nın oluşturduğu üyelik ya da siparişlerde belirtiği adres ve iletişim bilgilerinin doğru olduğunu kabul eder ve bu adrese iş bu sözleşmede yer alan ürünlerin gönderimini sağlar. Yanlış ve yetersiz adres sebebi ile teslim edilemeyen ürünlerden SATICI hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
4.3- Sözleşme konusu ürün, yasal 30(otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.4-  Kargo ücreti www.bitkibitiyor.com adresi üzerinden sipariş verilen ürün ya da ürünlerin açıklamasında belirtilen şekildedir. SATICI belli ürünler için ALICI’dan kargo ücreti talep etmeyebilir ve kargo ücreti SATICI tarafından ödenir, belli ürünlerde ise kargo ücreti ilave olarak fiyata yansıtılabilir fakat kargo ücretini yine SATICI öder. ALICI hiçbir şekilde kargo firmasına bir ödemede bulunmaz. Ancak kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.6- SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ya da fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir veya ALICI'nın bilgisi dahilinde siparişi iptal ederek 10(on) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

4.7- SATICI, sipariş konusu ürün/ürünlerin tedariğinin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10(on) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

4.8- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmis olmasi ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.9- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3(üç) gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.10- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.  ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10(on) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7(yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2(iki) ile 3(üç) haftayı bulabileceğini iş bu sözleşme gereği kabul eder.

 

MADDE 5 - DEĞİŞİM VE İADE HAKKI

 

ALICI’nın teslim aldığı ürünleri iade etme ya da değiştirme hakkı iş bu sözleşmenin 5.1 no’lu “değişim ve iade koşulları” konulu maddesinin alt maddelerinde yer alan koşullar ile saklıdır.

5.1 Değişim ve iade koşulları:

5.1.1. ALICI ve/veya ALICI’nın teslimat yapılmasını istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürün/ürünlerin renk, boy, tür veya malzeme özelliklerinin, www.bitkibitiyor.com internet sitesinde söz konusu ürün açıklamalarında yer alan özellikler ile aynı olmaması durumda; ALICI’nın 7(yedi) gün içersinde iade ya da değişim talebinde bulunma hakkı vardır. ALICI bu sebepler ile iade talebinde bulunur ise ürüne ve ambalajına maddi hasar vermeden SATICI’ya geri gönderecektir. Teslimden sonra ürünün ve amblajının özenle korunması borcu ALICI’ya, iade edilen ürünün kargo/nakliye bedeli SATICI’ya aittir. İade edilen ürün ile ilgili geri ödeme; iş bu sözleşmenin 4.10 no’lu maddesinde yer alan prosedürler ile SATICI tarafından ALICI’ya yapılacaktır.

5.1.2. ALICI hiçbir sebep ile SATICI’nın kusurlu ürün göndermeyeceğini iş bu sözleşme onayı ile kabul etmiş olur. Ancak ALICI ve/veya ALICI’nın teslimat yapılmasını istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürün/ürünlerin kusurlu (hasarlı, kırılmış, kurumuş, bozulmuş, arızalı) olması durumlarında; ALICI’nın iade ya da değişim talebinde bulunma hakkı vardır fakat; sevkiyat esnasında veya taşımadan kaynaklı söz konusu kusur ya da kusurların oluşabileceğinden dolayı ALICI, paketleri firma/kargo yetkilisi önünde açıp kontrol ve muayene ederek teslim almak ile ve ürün ile ilgili bir kusur tespit eder ise kargo yetkilisi ile birlikte tutanak haline getirerek ispatlamak ile yükümlüdür. SATICI, ALICI’nın kargo firması yetkilisi ile tutanak haline getirmediği olası hiçbir kusurdan sorumlu değildir. Ayrıca; ALICI, kolinin/paketin üzerinde hasar, yırtık ya da darbe tespit eder ise yine mutlaka firma yetkilileri ile tutanak tutarak ürünü teslim almama hakkının olduğunu, ürün teslim alındıktan sonra kargo teslim tutanağında aksi belirtilmedikçe kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini ve ürünün sağlam şekilde teslim edildiğini iş bu sözleşme gereği kabul etmiş olur.

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI

www.bitkibitiyor.com sitesi üzerinden sipariş verilen ürünler canlı ve cansız olmak üzere 2(iki) sınıfa ayrılmaktadır. Bu sınıflar www.bitkibitiyor.com internet sitesi üzerinde; iç mekan süs bitkileri, havayı temizleyen bitkiler, sukulent ve kaktüsler ile hayvan dostu bitkiler kategorileri altında olanlar canlı ürün (bitki), saksılar ve bakım ürünleri kategorileri altındaki ürünler ise cansız ürünler olarak nitelenmektedir. İş bu sözleşme kapsamında cayma hakkı her iki sınıftaki ürünler için farklılık göstermektedir.

6.1. Cansız ürünler:

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14(ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

6.2. Canlı ürünler(bitkiler):

İş bu sözleşme gereğince canlı ürünlerin (bitkilerin) canlı ve geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan malzemeler kapsamına girdiği taraflarca kabul edilir. Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'in Cayma Hakkı başlıklı 7.maddesi 4.fıkrası c bendine göre ; Tüketicinin istekleri veya açıkca onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca tüketicinin, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan (bitkiler ve canlı malzemeler) veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı yoktur.

MADDE 7- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek, geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan (bitkiler ve canlı malzemeler) veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Ayrıca diğer ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.


MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI

GARDENOVA BOTANİK PINAR ÖZKAN

ALICI

.............

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok
bottom of page